1332 Helene firemannsbolig

1332 Helene firemannsbolig

Vi har laget en prosjektbolig som er kompakt og økonomisk.  Denne er benyttet i felt i kombinasjon med tomansboligen 1331 Helene.

Les mer