Kalkulasjon og beskrivelser

Kalkulasjon beskrivelser

Kalkyle for kjedemedlemmer Detaljert kalkyle som grunnlag for tilbud til kunde. Basert på bedriftens egne pris- og kostnadsopplysninger for materialdelen og produksjonstid basert på tariff eller egne opplysninge

Les mer

Stillinger ledig:

 Vi søker etter en administrativ person til vårt kontor - Kontormedarbeider

Og en fagperson til kalkyle av bygg - Kalkulatør