Kalkulasjon og beskrivelser

Kalkulasjon beskrivelser

Kalkyle for kjedemedlemmer Detaljert kalkyle som grunnlag for tilbud til kunde. Basert på bedriftens egne pris- og kostnadsopplysninger for materialdelen og produksjonstid basert på tariff eller egne opplysninge

Les mer

Ledige stillinger:

Vi trenger flere medarbeidere:

 - Kalkulatør/tømrer/ingeniør: - se annonse her

 - Vikariat kontormedarbeider: - se annonse her